VK-udgiftsvækst til 2020 vil give holdbarhedsproblem på 57 mia. kr. - efterlønnen skal fjernes 3 gange

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Tænketanken CEPOS udgiver i dag et notat, der viser konsekvenserne af at fortsætte med VK-vækst i det offentlige forbrug i perioden 2010-2020. Holdbarhedsproblemet vil i givet fald kræve reformer svarende til afskaffelse af efterlønnen tre gange.

“Væksten i det offentlige forbrug i perioden 2001-2010 har udgjort 1,7 pct. årligt. Forestiller man sig, at denne vækst fortsætter i perioden 2010-2020, så fås et holdbarhedsproblem på 57 mia. kr. eller mere end tre pct. af BNP. Det viser, at en vækst i det offentlige forbrug på VK-niveau frem til 2020 er helt uholdbar. Det vil i givet fald kræve reformer svarende til afskaffelse af efterlønnen tre gange,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Man kan naturligvis ikke afskaffe efterlønnen tre gange. En reformpakke, der kan håndtere problemet, er en afvikling af efterlønnen, forhøjelsen af pensionsalderen fra 65 til 67 år, reduktion i dagpengeperioden fra fire til et år, afskaffelse af børnechecken og omlægning af SU’en til lån. Det er meget vidtgående i forhold til den nuværende reformvilje på Christiansborg og viser, at det bliver meget svært at fortsætte med VK-vækst i udgifterne,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Alternativet til en meget vidtgående reformpakke er en forhøjelse af skattetrykket tre pct. af BNP., svarende til, at bundskatten skal hæves med ca. otte pct. point. Det vil manifestere det danske skattetryk som det suverænt højeste i verden og skatteforhøjelsen vil have betydelige negative effekter på arbejdsudbud og velstand,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.
 
“Alternativet til VK-vækst i udgifterne kan være et scenarie, hvor det offentlige forbrug i perioden 2011-2020 følger demografien, dvs. en realvækst på ca. 0,3 pct. om året. Det vil betyde, at udgifterne per bruger i den offentlige sektor holdes konstant. I dette scenarie opnås holdbarhed og et råderum på 11 mia. kr.,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 303,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 303,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør