Staten begrænser endnu en gang konkur­rencen fra det private til skade for brugerne af det offentlige

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Regeringen og dens støttepartier har vedtaget et forbud mod profit i daginstitutionerne. Officielt er forklaringen, at pengene i stedet skal komme børnene til gavn. Reelt er konsekvensen dog, at der kommer færre private daginstitutioner, fordi det bliver sværere at finansiere dem.

Det er trods alt de færreste, der vil investere millioner i en ny daginstitution uden at kunne få forrentet sin investering. Og det er netop forrentningen af den initiale investering, det nye profitforbud forhindrer.

Konsekvensen bliver, at der fremover vil være færre konkurrenter – og dermed mindre konkurrence – til de offentlige daginstitutioner. Og det er skidt nyt. Både for brugerne af de private institutioner, men også for dem, der, som jeg selv, har børn i offentlige institutioner.

Konkurrence er nemlig med til at disciplinere virksomhederne, så de leverer et bedre og billigere produkt til kunderne.

Det gælder naturligvis private virksomheder på et frit marked, men det gælder faktisk også offentlige virksomheder på et marked, der er domineret af offentlige udbydere.

For konkurrence fra private udbydere sikrer blandt andet, at forældre og politikere kan holde øje med, om kvaliteten af institutionerne er god nok.

Havde vi ikke haft private daginstitutioner, havde vi for eksempel ikke vidst, at pædagoger ansat i det offentlige – blandt andet på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø – har højere sygefravær end pædagoger ansat i det private.

Der er ganske enkelt brug for konkurrence, for at forbrugere og politikere kan se, hvem der gør det godt, og hvem der gør det dårligt.

Overalt i den offentlige sektor kræver man ekstra ressourcer for at kunne løse opgaverne på det niveau, som borgerne forventer. Men uden konkurrence har vi som samfund dårlig mulighed for at vide, om der reelt er brug for flere ressourcer, eller om de eksisterende ressourcer blot bruges forkert.

Det er således kun, fordi folkeskolen har konkurrence fra de frie grundskoler, at vi ved, at folkeskolen burde kunne levere bedre resultater, end den gør.

For undersøgelse efter undersøgelse viser, at de frie grundskoler generelt leverer højere karaktergennemsnit end folkeskolerne, når man tager højde for elevernes sociale baggrund.

En af statens vigtigste opgaver er at sikre effektiv konkurrence og beskytte borgerne mod skadelige monopoler, hvad enten de er offentlige eller private. Men den opgave svigter den danske stat.

Busselskaberne må ikke frit konkurrere mod DSB. Private daginstitutioner er underlagt rigide krav, der forhindrer innovation.

De frie grundskoler er begrænsede i forhold til at åbne nye filialer.

I mange kommuner kan borgerne ikke frit vælge hjemmepleje – osv., osv.

Overalt gør staten det stik modsatte af, hvad den egentlig skulle, og begrænser konkurrencen frem for at fremme den. Forbuddet mod profit i daginstitutionerne er blot seneste skud på stammen.

(Bragt i Børsen 14. december 2021)

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk