Regeringen har ingen legitim grund til at nægte udbetaling af de sidste 2 ugers feriepenge

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Da ferieloven blev ændret, ”indefrøs” politikerne 5 ugers feriepenge - det vil sige, at de beholdt pengene, så du og jeg først kunne få dem udbetalt, når vi går på pension. Det er værd at understrege: Det er dine og mine penge, som et folketingsflertal fratog borgerne råderetten over.

Begrundelsen var, at i en tid med fuld beskæftigelse, kunne det overophede økonomien at udbetale pengene på én gang til alle.

Men det argument holder ikke længere. Vi er i en økonomisk krise nu på grund af Corona-pandemien og derfor er der ingen som helst fare for overophedning. Folketinget har da også besluttet at frigive tre af de fem ferieuger. Udmærket.

Men hvad med de sidste 2 uger? I de seneste forhandlinger om kompensation til erhvervslivet for de nye nedlukningstiltag, har den borgerlige opposition bedt om også at få de sidste to uger udbetalt. Der er intet argument for ikke at gøre det.

Ledigheden er steget med 20.000, og den midlertidige jobeffekt af at udbetale de sidste to ugers feriepenge forventes at være på ca. 5.000 ekstra i beskæftigelse. Der er altså ikke fare for en overophedning af økonomien, hvis pengene udbetales. Da pengene rettelig tilhører danskerne, som selv har optjent feriepengene, bør de frigives nu, så man selv kan bestemme, om man vil have dem udbetalt nu eller lade dem stå.

Men regeringen nægter.

Hvor meget er der tale om? Det er faktisk en betragtelig sum. En person med en indkomst tæt på mindstelønnen på ca. 250.000 kr. årligt, ville få godt 7.000 kr. ekstra udbetalt efter skat. Tjener man 450.000 kr. ville man få godt 12.000 kr.

Ifølge pressen er der et flertal for udbetaling, og flere borgerlige partier vil fremsætte et beslutningsforslag for at tvinge regeringen til at udbetale feriepengene.

Lad os håbe, at det lykkes. Det er dine og mine penge. Ikke Mette Frederiksens.

(Bragt i JyllandsPosten 28. oktober 2020)

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Tidligere direktør i CEPOS

  +45 40 51 39 29

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Tidligere direktør i CEPOS

  +45 40 51 39 29