Mediereform 2017 video

Type: Video
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark har brug for en mediereform. CEPOS offentliggør i dag en omfattende analyse af det danske mediemarked. Analysen viser, at mediemarkedet er i hastigt opbrud, hvor de statslige medier fortrænger navnlig dagbladene. Det understøttes af en skævvridende mediestøtte, som i overvejende og stigende grad går til DR. Danmark er, i forhold til de lande vi normalt sammenligner os med, et af dem, hvor staten fylder mest i mediebilledet. Derfor haster det med en fundamental reform af mediepolitikken.

Fodnoter