Antallet af ledere og administratorer i staten er steget med over 3.000 fuldtidsbeskæftigede siden 1. kvartal 2022

Type: Analyse

Resumé

CEPOS har opdateret tallene fra en tidligere analyse af stigningen i personaleforbruget til ledelse og administration i staten (antal ansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) i perioden fra 2011 til 1. kvartal 2022[1].

Den nye opdaterede analyse viser:

 • Stigningen antallet af ledere og administratorer i staten er fortsat fra 1. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023, hvor der er kommet yderligere 3.175 fuldtidsbeskæftigede
 • Den samlede stigning fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal 2023 er således nu oppe på ca. 18.500 fuldtidsbeskæftigede
 • Under den nuværende SVM-regering (1. kvartal 2023 til 3. kvartal 2023) er antallet af ledere og administratorer steget med 1.395 fuldtidsbeskæftigede

På forslaget til finanslov for 2024 vil regeringen spare 400 mio. kr. på administration, hvilket svarer til knap 500 fuldtidsbeskæftigede. Det er næsten ingenting sammenlignet med væksten fra 2011 og frem til i dag. Ydermere formår regeringen end ikke at tilbagerulle den vækst i kolde hænder, som de selv har skabt i løbet af 2023. Desuden har regeringen fritaget en række ministerområder fra sparekravet - herunder forsvarsområdet, justitsområdet, udenrigsområdet samt undervisnings-, uddannelses- og kulturinstitutioner. Her kan væksten i ledere og administratorer således fortsætte uhindret eller tage endnu mere fart. I den forbindelse er det værd at bemærke, at der i selvsamme forslag til finanslov allerede indgår en merbevilling til udenrigsministeriet på 500 mio. kr. i 2024 stigende 800 mio. kr. i 2026.

CEPOS har tidligere foreslået[2], at der indføres et loft over lønudgifterne til årsværk på ledelse og administration (et såkaldt bureaukratloft), og at dette hvert år reduceres – fx med 2 procent årligt over en årrække - indtil ressourceforbruget er tilbage på niveauet i 2011. En af fordelene ved denne model er, at politikere og embedsmænd bliver tvunget til at synliggøre og løbende reducere de samlede administrative omkostninger.

For tidligere opgørelser samt beskrivelser af metoden henvises til disse to tidligere notater:

 

Læs analysen her

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 581,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Jens Lund Andersen

  Chefkonsulent

  +45 31 76 86 44

  jens@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 581,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Jens Lund Andersen

  Chefkonsulent

  +45 31 76 86 44

  jens@cepos.dk