Arv reducerer formueuligheden i samfundet - fordi arv spreder formue

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

CEPOS udsender i dag en analyse, der belyser udbetalinger af arv og fordelingen af disse.

”Overordnet viser analysen, at arv reducerer formueuligheden i samfundet. Det har den simple forklaring, at arv spreder formue. Rige personer har i en del eksempler børn, der ikke er rige. Og når disse ikke-rige børn får en betydelig arv, så medvirker det til at reducere uligheden”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Det fremgår af analysen, at top 10 pct.’s andel af formuen falder som følge af arv. Det samme gælder formue-uligheden målt ved ginikoefficienten. Det skyldes, at mange der modtager en betydelig arv i forvejen har en lille formue. Beregningerne er udført på Danmarks Statistiks personregistre.

”Når man ser på formuefordelingen, så udgør top 10 pct.’s andel af den samlede formue 42,3 pct. før arv. Efter arv udgør top 10 pct.’s andel 40,8 pct.  Dvs. arv reducerer top 10 pct.’s formueandel. Det afspejler, at bund 90 pct.’s formue går relativt mere frem, når der modtages arv, end top 10 pct.’s formue. Det skyldes, at mange i bund 90 pct., der modtager en betydelig arv i forvejen har en relativ lille formue og derved betyder en arv relativt mere for dem, end den betyder for de rigeste 10 pct.”

I analysen tages der udgangspunkt i de 45-50-årige, der har en enlig forælder, som dør. For alle andre aldersgrupper – herunder de 50-55 årige – fås samme resultat: Top 10 pct.’ formueandel falder som følge af arv ”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Gini-koefficienten for formuer falder fra 62 pct. før arv til 59 pct. efter arv. Dvs. at arv ikke øger formueuligheden i Danmark -  tværtimod. Det skyldes, at personer der har en meget beskeden formue ofte går relativt kraftigt frem i formue, når de modtager en arv. Og omvendt med personer med stor formue i udgangssituationen, hvor den relative fremgang ofte vil være beskeden på trods af en større arv opgjort i kroner og øre. I analysen tages der udgangspunkt i de 45-50-årige, der har en enlig forælder, som dør. For alle andre aldersgrupper – herunder de 50-55 årige – fås samme resultat: Gini-koefficienten falder som følge af arv ”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”En forøgelse af bundfradraget i arveafgiften fra 289.000 til 500.000 kr. vil reducere formueuligheden. Gini-koefficienten for formueulighed reduceres med 0,1 pct. point Fjernes arveafgiften helt, øges Gini-koefficienten lidt med godt 0,2 pct. point, men den samlede effekt af arv vil stadig være et fald i Gini-koefficienten på 3,3 pct. point. Arveafgift betyder således ikke meget for formueuligheden.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 767,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Thomas Due Bostrup

  Specialkonsulent

  +45 29 89 38 89

  thomas@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 767,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Thomas Due Bostrup

  Specialkonsulent

  +45 29 89 38 89

  thomas@cepos.dk