Ny pensionist-check: En enlig pensionist modtager i forvejen 14.400 kr. efter skat – langt over lavindkomstgrænsen

Type: Analyse

Pressemedelelse

CEPOS udgiver i dag en analyse, der viser, at en enlig folkepensionist i lejebolig med ældrecheck har en indkomst efter skat på godt 14.000 kr. om måneden. Det er relativt højt i forhold til andre grupper som kontanthjælpsmodtagere, SU-modtagere, personer på efterløn mv. Det har relevans i forbindelse med Mette Frederiksens nye ”pensionist-check”. Beregningerne er udført på Finansministeriets familietypemodel.

Cheføkonom i CEPOS Mads Lundby Hansen kan kontaktes for uddybende kommentarer på 21 23 79 52.

”Mette Frederiksen vil udbetale en check på 5.000 kr. til pensionister, der får ældrecheck. Jeg undrer mig. For enlige pensionister har ikke en relativ lav indkomst og heller ikke dem, som får ældrecheck.  En enlig pensionist i lejebolig med ældrecheck har en indkomst efter skat på 14.400 kr. om måneden. Hvis vedkommende også får ATP, så ligger indkomsten på 15.000 kr. om måneden efter skat. Det er langt over Danmarks Statistiks lavindkomstgrænse på godt 11.000 kr. Og det er tæt på lønnen for en lavtlønnet arbejder. Han har ca. 16.000 kr. efter skat. Det er også relativt højt i forhold til andre grupper som kontanthjælpsmodtagere, SU-modtagere, personer på efterløn mv. En kontanthjælpsmodtager har ca. 9.000 kr. og en studerende uden erhvervsarbejde ca. 6.000 kr. Dvs. langt under niveauet for de pensionister der har lavest indkomst,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.    

”Når den enlige folkepensionist i lejebolig har 14.400 kr. efter skat, skyldes det, at vedkommende får en lang række ydelser ud over folkepensionens grundbeløb og tillæg. Det drejer sig om 3 checks, dvs. ældrecheck, grøn check og mediecheck. Derudover er der boligstøtte. En førtidspensionist, som Mette Frederiksen også vil give en check, har i forvejen 15.000 kr. efter skat om måneden”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.  

”Regeringen lægger op til, at de nye checks skal forhandles med deres Røde støttepartier. Her kunne man forestille sig, at checken bliver udbredt til mange af de overførselsgrupper, der har lavere indkomst end pensionister. På den måde kan Mette Frederiksens udspil virke som et startskud til udbredelse af checken til endnu flere grupper. Mette Frederiksen har udtalt, at pensionistchecken koster 1 mia. kr., men at en lempelse på 3 mia. kr. vil være fornuftig. Givet at dansk økonomi er tæt på en overophedning, burde regeringen have finansieret forslaget” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.    

”Mette Frederiksens udspil om en check til pensionister og førtidspensionister er en blandt mange finanspolitiske lempelser på det seneste. Bl.a. har man givet Forsvaret et engangsløft på 3½ mia. kr. i både 2022 og 2023, øget varmechecken ad to gange (2 mia. kr.) og nu en ny pensionistcheck, der kan medføre merudgifter på 3 mia. kr.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.  

”Udbetalingen af den nye check (og de øvrige lempelser) vil øge efterspørgslen i samfundet og dermed også øge kapacitets- og inflationspresset i dansk økonomi. Det er ret uheldigt. I øjeblikket er efterspørgslen højere end udbuddet af varer i Danmark, og det giver højere priser. Den finanspolitiske stimulans vil forstærke denne tendens. Stimulansen vil også øge aktiviteten på arbejdsmarkedet, og det vil trække i retning af højere lønstigninger, der erfaringsmæssigt sætter sig i priserne,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS. 

”I øjeblikket er dansk økonomi tæt på en overophedning med et beskæftigelsesgab på ca. 2,7 pct. Dvs. at beskæftigelsen er 2,7 pct. større end tilfældet er under normale konjunkturer. Forud for finanskrisen lå beskæftigelsesgabet på godt 2 pct. Det må betegnes som uansvarligt at lempe finanspolitikken nu. Regeringen burde have finansieret dens lempelser,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Resumé

Regeringen foreslår, at folkepensionister med lavest indkomst (dem der modtager ældrecheck) skal have en skattefri check på 5.000 kr. Dette notat viser, at de folkepensionister, som modtager ældrecheck, har en relativ høj disponibel indkomst sammenlignet med fx andre grupper af overførselsmodtagere. 

 • En enlig folkepensionist i lejebolig, der får ældrecheck, og som slet ikke har nogen privat opsparing (heller ikke ATP), får hver måned udbetalt 14.400 kr. i offentlige ydelser efter skat. 
 • Det er på samme niveau som en dagpengemodtager (14.500 kr.). Desuden er det tæt på den disponible indkomst på 16.100 kr. for en lavtlønsarbejder (138 kr. i timen). Og det er ca. 30 pct. over Danmarks Statistiks lavindkomstgrænse, som er på 11.400 kr. Niveauet ligger desuden langt over indkomsten for en SU-modtager (6.000 kr.), integrationsydelsesmodtager (5.900 kr.) og kontanthjælpsmodtager (9.300 kr.). 
 • Den udbetalte ydelse på i alt 14.400 kr. for en enlig folkepensionist i lejebolig skyldes – udover folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg – at folkepensionister får en særlig høj boligstøtte. Dertil kommer hele 3 checks: Ældrecheck, mediecheck og grøn check. 
 • Mette Frederiksens forslag om en check til pensionister og førtidspensionister er en blandt mange finanspolitiske lempelser på det seneste. Bl.a. har man givet Forsvaret et engangsløft på 3½ mia. kr. i både 2022 og 2023 og øget varmechecken ad to gange (2 mia. kr.). Hertil kommer den nye pensionistcheck, der kan medføre merudgifter på 3 mia. kr. 
 • Udbetalingen af den nye check (og de øvrige lempelser) vil øge efterspørgslen i samfundet og dermed også øge kapacitets- og inflationspresset i dansk økonomi. 

Læs hele analysen her

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 275,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 275,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør