Se listen: Hvad tjener man med forskellige lange videregående uddannelser?

Type: ABCepos
Table of contents×

I tabellen er angivet gennemsnitslønnen (inkl. pension) for 195 forskellige lange videregående uddannelser (LVU). Lønnen er beregnet som gennemsnittet i 2022 for fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, der er blevet færdige med en given uddannelse 3-7 år tidligere.

Der er stor spredning i den løn, der følger af diverse uddannelser. Toppen af listen er præget af uddannelser inden for økonomi, forsikringsmatematik og revision. Øverst på listen er cand.oecon med en gns. løn på knap 81.000 kr. om måneden.

Det overordnede billede er, at de uddannelser, der giver den højeste indkomst, har udgangspunkt i økonomi og matematik. Det er udtryk for, at arbejdsmarkedet belønner det, man kan betegne som hårde kompetencer. Bunden af listen er til gengæld præget af mere "bløde" uddannelser inden for kunst og kultur med gennemsnitlige lønninger omkring 45.000 kr. om måneden.

Tabellen indeholder udover gennemsnittet også lønnen for 1. kvartil, medianen og 3. kvartil. Placeringerne rykker sig lidt afhængigt af, hvilket mål man betragter, men overordnet er det de samme typer af uddannelser, der ligger i top og bund. Medianen er den midterste indkomst (dvs. halvdelen tjener mindre end medianen, og den anden halvdel tjener mere), mens 1. kvartil er den indkomst, hvor 25 pct. tjener mindre og 75 pct. tjener mere. 3. kvartil er den indkomst, hvor 75 pct. tjener mindre og 25 pct. tjener mere.

Lønnen er opgjort for de personer, der er i fuldtidsbeskæftigelse. Dvs. listen tager ikke højde for, at der er forskel på beskæftigelse og ledighed mellem uddannelserne.

De fleste personer får højere lønninger i takt med, at de har arbejdet i flere år og opnået større erfaring. Der er nogle uddannelser, der kun har eksisteret i relativt få år og derfor ikke har produceret kandidater, som har lang erfaring og høj løn. For at gøre indkomsten for de forskellige uddannelser så sammenlignelig som muligt, er listen beregnet ud fra personer, der er blevet færdige med en given uddannelse 3-7 år tidligere.

Opgørelsen medtager fuldtidsansatte med mindst 1.900 timer årligt. Da mange læger og tandlæger er registreret med relativt få timer, er det kun få, der opfylder kravet om 1.900 timer. Desuden er der mange læger og tandlæger, som er selvstændige og derfor ikke indgår i opgørelsen. For at undgå en skæv fremstilling af læger og tandlægers indkomst, er de derfor ikke medtaget på listen.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk