Selskabsskatten øger risikoen for bankkriser

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Efter finanskrisen har der været et stærkt ønske om at øge pengeinstitutternes soliditet og nedbringe sårbarheden over for tab. CEPOS har derfor i et nyt notat set på, hvad der har betydning for incitamentet til at øge egenkapitalen og dermed soliditeten.

”Når det handler om soliditet, spiller finansieringsomkostningerne en afgørende rolle. Derfor bør man også sikre, at pengeinstitutterne har et incitament til at øge sin egenkapital i stedet for gælden. Her viser særligt selskabsskatten sig at have stor indflydelse på de incitamenter, der påvirker pengeinstitutternes beslutninger. Selskabsskatten fungerer nemlig som en særskat på egenkapital. Det betyder, at jo højere selskabsskatten er, desto større vil bankernes incitament være til at minimere egenkapitalen til fordel for høj gæld. Høj selskabsskat giver således incitament til finansiel sårbarhed”, siger analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS. 


”Selskabsskatten betyder, at omkostningerne ved ekstra egenkapital er 50 pct. højere end ved ekstra gældsfinansiering af finansielle aktiver. Selskabsskatten gør det således attraktivt at minimere egenkapitalen til fordel for høj gæld. Samlet vurderes selskabsskatten at reducere egenkapitalen i pengeinstitutterne med omkring 25 pct. Det er en overraskende kraftig virkning. Dermed kan selskabsskatten skønnes at fordoble risikoen for en bankkrise”, siger analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS. 


”Selskabsskattens diskrimination af egenkapital har så store samfundsmæssige omkostninger, at det taler for at sænke den. Særligt når man samtidig tager i betragtning, at den effektive beskatning af pengeinstitutter er højere end i de fleste andre brancher. Hvis man tager udgangspunkt i det nuværende niveau for selskabsskatten i Danmark på 24,5 pct., vil en nedsættelse af selskabsskatten med 1 pct.point. øge egenkapitalen med 1,4 pct.”, siger analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS, og anbefaler samtidig: 


”En nedsættelse af selskabsskatten vil være en bedre metode til at nedbringe sårbarheden på end alene gennem skærpede kapitalkrav, fordi det bygger på egentlige incitamenter. Derfor er min klare anbefaling, at man nedsætter selskabsskatten yderligere end til de 22 pct., som er planlagt i 2016, for at understøtte de netop aftalte skærpede kapitalkrav til pengeinstitutterne. Man kan godt sænke selskabsskatten specifikt for visse brancher, men en generel nedsættelse af selskabsskattesatsen for hele erhvervslivet vil klart være at foretrække, da det er et af de mest effektive redskaber til at øge produktivitet og vækst. Ligesom særordninger også kan være i strid med EU-regler. De store effekter på pengeinstitutternes soliditet betyder, at lavere selskabsskat har større positiv virkning på den økonomiske vækst end antaget i forbindelse med Konkurrenceevnepakken,” siger Otto Brøns-Petersen, CEPOS.Læs hele notatet nedenfor og se Otto Brøns-Petersen forklare det på videoen til højre.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 263,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 263,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk