Kommunalpolitisk seminar

I november sidste år aflyste Cepos det planlagte kommunalpolitiske ungdomstopmøde for ungdomspolitikere med kommunalpolitiske ambitioner, grundet Corona. Nu skriver vi 2021, og da Corona stadig påvirker muligheden for at afholde et fysisk møde, afvikles seminaret online. 

Eventet er henvendt til ungdomspolitikere, som alle har en interesse i arbejdet med kommunalpolitik, og ønsker at høre forskellige oplæg fra eksperter om, hvordan den fremtidige kommunalpolitik bør føres eller fungerer generelt.

Seminaret indeholder 6 moduler, hvor hvert modul består af et oplæg på ca. 45-60 min. afhængigt af oplægsholder. Oplæggene optages og lagres således, at de kan tilgås igen på et senere tidspunkt, såfremt det ønskes. Seminaret varer 6 uger, med ét ugentligt oplæg, afsluttet med en case-dag, hvor deltagerne skal løse problemstillinger vedrørende en fiktiv kommune. Efterfølgende vil der være en eksamen og såfremt man består, tildeles man et diplom.  

Tilmelding og mere information om seminaret her.