Århundredets skattereform

Type: Video
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Igennem mange år har der været en debat om det danske skattesystem og niveauet for de danske skatter og afgifter. Samtidig er det tydeligt og veldokumenteret, at det danske skattesystem medfører store forvridninger og hæmmer det danske vækstpotentiale. Det er i dette perspektiv, at CEPOS fremlægger et bud på en sammenhængende skattereform, som tager et stort skridt i retning af et mere vækstorienteret skattesystem.

Fodnoter