Vi ville have været 10 pct. fattigere uden skattereformer video

Type: Video
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-analyse af de mange og omfattende skattereformer gennemført siden 1987. Analysen dokumenterer, at nedsættelserne af marginalskatterne og selskabsskatten har bidraget stærkt til den danske vækst og således øget BNP med knap 10 pct. svarende til ca. 200 mia. kr. I år er det 30 år siden Danmark fik sin første moderne skattereform.

Fodnoter