En omkostningseffektiv energipolitik

Type: Video
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Klima- og energipolitikken indebærer væsentlige omkostninger for husholdninger, erhverv og statskassen. Energipolitikken er 30 pct. dyrere – svarende til 7½ mia.kr. – end nødvendigt for den givne effekt på drivhusgasudledningen fra Danmark. Samtidig vil de meget ambitiøse langsigtede mål om fossilfri energi i 2050 medføre et samfundsøkonomisk tab på omkring 100 mia.kr. om året. CEPOS foreslår en mere omkostningseffektiv energipolitik.

Fodnoter