630.000 personer i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ca. 630.000 personer i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst, svarende til knap 20 pct. af alle 18-64-årige. Det drejer sig blandt andet om 190.000 personer på dagpenge og kontanthjælp, 199.000 på førtidspension, 49.000 personer på efterløn, 57.000 på sygedagpenge samt 49.000 personer på barselsdagpenge, jf. figuren. I de 630.000 personer er der derimod ikke indregnet personer på SU eller folkepension.

En stor del af de 630.000 personer kan ikke komme i beskæftigelse. Men nogle kunne godt, hvis man gennemfører reformer. Der kan eksempelvis gennemføres reformer af kontanthjælp, dagpenge, efterløn og skattesystemet for at øge incitamentet til at være i beskæftigelse frem for på overførselsindkomst. Eksempelvis beregnede Dagpengekommissionen, at en nedsættelse af dagpengesatsen med 10 pct. vil øge beskæftigelsen med ca. 13.000 personer. Et stop for tilgangen til efterløn i 2021 kan løfte beskæftigelsen med 22.000 personer i 2027. Kilde: Svar på Skatteudvalgets spørgsmål 199 af 15. marts 2019

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk