Danmark har OECD’s højeste skattetryk

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Skattetrykket i Danmark på 46,9 pct. er det højeste blandt OECD-landene i 2021 (pt. det seneste år, hvor en international sammenligning foreligger), jf. figuren. Danmark efterfølges af Frankrig, Østrig og Italien.

Skattetrykket beregnes som provenuet fra skatter og afgifter divideret med BNP, dvs. skattetrykket indregner alle skatter og afgifter, ikke kun udvalgte dele som fx skat på lønindkomst

Det fremføres til tider, at det danske skattetryk skulle være overvurderet, fordi indkomstoverførsler i Danmark beskattes. Det er isoleret set korrekt. Men andre forhold trækker den modsatte vej. En stor del af skatterne i Danmark er forbrugsskatter, som indgår i BNP og dermed bidrager til en undervurdering af skattetrykket. Desuden bør der også korrigeres for, at nogle lande giver direkte børnefamilieydelser, mens andre giver skattefradrag for børn. Også når man korrigerer for disse forhold er Danmark blandt de lande med højest skattetrykDertil kommer, at der i mange lande (men ikke i Danmark) betales store sociale bidrag (fx til pension), som indgår i skattetrykket, selvom de i praksis ikke fuldt ud burde tælle som skatter, fordi pensionsudbetalingerne i høj grad afhænger af de sociale bidrag mens man er på arbejdsmarkedet. Det betyder, at mange landes skattetryk er overvurderet. Fx fandt Finansministeriet tilbage i 2002 (Finansredegørelse 2002), at skattetrykket var overvurderet med 4-6 pct. point i Sverige, Tyskland og Holland som følge af disse sociale bidrag. Finansministeriet skriver, at ”I en sammenligning af skattetryk på tværs af lande, bør der … ideelt set korrigeres for, at en del af de sociale bidrag har betydelige individuelle elementer”. Det er desværre ikke muligt systematisk at opgøre denne effekt, men den trækker i retning af øge det danske skattetryk betydeligt i sammenligning med andre lande.  .

I både 2020 og 2021 løfter beskatningen af de indefrosne feriepenge ekstraordinært skattetrykket i Danmark. I 2021 øges skattetrykket med 0,6 pct. af BNP som følge af dette. Det høje danske skattetryk er dog ikke et midlertidigt fænomen: I alle årene siden 2002 har Danmark ifølge OECD haft det højeste skattetryk på nær 2 år, nemlig 2017 og 2018, hvor Frankrig havde et højere skattetryk. Og siden 1993 har Danmark uafbrudt været i top-2.

Når myten om, at Danmark ikke skulle have et af OECD’s højeste skattetryk, er opstået, skyldes det formentligt, at man anvender opgørelser af beskatningen af lønindkomst. Disse opgørelser indregner altså ikke alle skatter og afgifter og angiver således ikke det samlede skattetryk.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør