De offentlige udgifter ekskl. renteudgifter er i 2017 på niveau med gennemsnittet siden 1982 på trods af reformer

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Dansk økonomi har gennemgået en række reformer, herunder på arbejdsmarkedet, gennem de seneste årtier. Det drejer sig eksempelvis om en gradvis nedsættelse af dagpengeperioden til 2 år, reformer af kontanthjælp, førtidspension og efterløn.

På trods af denne række af reformer, udgør de offentlige udgifter ekskl. renteudgifter (de såkaldte primære offentlige udgifter) omtrent samme andel af BNP igennem hele perioden med udsving forårsaget af konjunkturerne. I 2017 udgjorde de offentlige udgifter ekskl. renteudgifter således 50,1 pct. af BNP. Gennemsnittet siden 1982 ligger på 50,5 pct. af BNP, jf. figuren.

Fodnoter

    Tags

    Del denne side

    Forfatter(e):

    Del denne side

    Forfatter(e):