Danmark har næstfærrest børn i lavindkomstgruppen blandt alle OECD-lande

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Danmark har blandt alle 37 OECD-lande den næstlaveste andel af børn i lavindkomstgruppen (under 50 pct. af medianindkomsten). Kun Finland har færre børn i familier med lav indkomst end i Danmark. 

OECD vurderer, at 4,8 pct. af danske børn bor i familier med relativ lav indkomst. I Sverige tilhører 8,8 pct. af børnene denne gruppe, dvs. næsten dobbelt så stor en andel som i Danmark. 

Medianindkomsten er den disponible indkomst for den person, som er i midten af indkomstfordelingen. Dvs. den ene halvdel af befolkningen har en lavere disponibel indkomst end medianen, og den anden halvdel har en højere disponibel indkomst end medianen. 

Ofte anvendes 50 procent af medianindkomsten som en fattigdomsgrænse, således at personer eller familier med en indkomst under dette niveau betegnes som fattige. I den offentlige debat kaldes børn i lavindkomstgruppen derfor ofte for fattige børn. Benytter man denne definition af fattigdom viser ovenstående figur altså, at Danmark har næstfærrest fattige børn i OECD og dermed formentlig i verden. 

Fodnoter