Ungarn, Irland og Litauen har de laveste selskabsskattesatser i OECD

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Selskabsskatten i Ungarn udgør 9 pct., det laveste niveau blandt alle OECD-lande, jf. figuren. Irland har den næstlaveste sats på 12,5 pct. Herefter følger Litauen med en sats på 15 pct.

Danmark har en selskabsskattesats på 22 pct., hvilket giver en delt 15. plads ud af 38 OECD-lande.

Ifølge Produktivitetskommissionen er lavere selskabsskat et af de mest effektive håndtag i forhold til at øge vækst og produktivitet. Skatteministeriet har beregnet, at en nedsættelse fra 22 pct. til 15 pct. vil øge BNP med 19 mia. kr. (provenutab på 13 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd).

USA nedsatte den føderale selskabsskat til 21 pct. i 2018. I figuren er der også medregnet den gennemsnitlige selskabsskat i delstaterne. Derfor udgør selskabsskatten i USA 25,8 pct. i 2023 ifølge OECD’s opgørelse.

Fodnoter