Nye reformer kan øge beskæftigelsen med knap 130.000 og velstand med ca. 130 mia. kr.

De seneste årtier er der gennemført en række reformer af både arbejdsmarked og skattesystemet, som har øget beskæftigelse og velstand. Det drejer sig fx om kortere dagpengeperiode, lavere marginalskatter og lavere selskabsskat. 

Der er imidlertid fortsat en lang række reformer, der kan gennemføres, hvis politikerne ønsker at øge velstand og beskæftigelse. Det drejer sig bl.a. om lavere selskabsskat, lavere marginalskat, nedsættelse af dagpengesatsen og SU, afskaffelse af registreringsafgift, stop for tilgang til efterløn og højere pensionsalder, jf. tabellen. Der er altså ikke tale om, at politikerne har udtømt reformmulighederne. 

De oplistede reformer i tabellen løfter beskæftigelsen med knap 130.000 personer og BNP med ca. 130 mia. kr. (svarende til et velstandsløft på 5½ pct. eller 23.000 kr. pr. indbygger). 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk