Brugerbetaling til sikring af velfærd

Type: Video
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS beskriver en model for brugerbetaling i sundhedssektoren med inspiration fra Norge, Sverige og Finland og med bagrund i en gennemgang af tilgængelige videnskabelige studier. Brugerbetaling anbefales ikke af hensyn til provenuet. Det skal borgerne krone for krone have tilbage i skat. Brugerbetaling indføres af hensyn til adfærdseffekten. Dvs. for at dæmpe den store og voksende efterspørgsel efter sundhedsydelser og for at indføre en ansvarsbevidsthed hos den enkelte borger.

Fodnoter