Nye reformer kan øge råderummet med næsten 40 mia. kr. i 2030

Type: ABCepos

Der er et stort råderum på de offentlige finanser frem til 2025. Råderummet kan politikerne vælge at bruge på enten at lette skatterne eller øge de offentlige udgifter. Råderummet er skabt af primært de tilbagetrækningsreformer, der i disse og de kommende år forhøjer efterløns- og folkepensionsalderen. 

Råderummet kan imidlertid blive endnu større, hvis politikerne gennemfører nye reformer. Fx kan en afskaffelse af efterlønnen øge råderummet med 10 mia. kr. i 2030. En reform af SU’en (20 pct. lavere SU, afskaffelse af 6. SU-år samt mindreregulering) kan øge råderummet med ca. 5 mia. kr., mens en reduktion af dimittend-dagpengene fra 13.800 kr. til 7.500 kr. øger råderummet med 2½ mia. kr. Desuden kan en videreførelse af Thornings mindreregulering af indkomstoverførslerne i årene 2024-2030 forøge råderummet med 4 mia. kr.  

Samlet set vil de oplistede reformer øge råderummet med ca. 39 mia. kr. 

Gennemføres alle de oplistede reformer, vil beskæftigelsen stige med knap 100.000 personer, mens BNP vil vokse med ca. 80 mia. kr. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk