Fossile energikilder dominerer stadig i det globale energiforbrug

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Til trods for et øget fokus på brugen af alternative energikilder udgør de tre traditionelle fossile brændstoffer – kul, naturgas og olie – stadig majoriteten af det globale energiforbrug i 2018 (ca. 85 pct.).  

Olie står for en tredjedel af verdens energiforbrug, mens kul og naturgas står for ca. en fjerdedel hver. Omvendt udgør vedvarende energi (sol- og vindenergi) eksempelvis kun 4 pct., jf. figuren.   

Fordelingen af det globale energiforbrug på energikilder skal ses i lyset af den geografiske fordeling af verdens energiforbrug.  

Asien og Oceanien står for 44,5 pct. af det globale energiforbrug og er klart verdens største regionale energiforbruger, efterfulgt af Nordamerika og EU-28 som hhv. bidrager med 20,4 pct. og 12,2 pct. af det samlede globale energiforbrug. Mere specifikt udgør alternative energikilderDvs. atomkraft, hydroelektricitet og vedvarende energi.   12,4 pct. af det samlede energiforbrug i Asien og Oceanien, mens de tilsvarende udgør hhv. 17,6 pct. og 22,2 pct. i Nordamerika og Europa, hvilket forklarer alternative energikilders relativt lille globale andel.    

Fodnoter

    Del denne side

    Forfatter(e):

    Del denne side

    Forfatter(e):