Hvorfor støtte CEPOS?

Vi forærer generelt alle vore analyser og forskningsarbejde gratis til medier og beslutningstagere, og vi bestræber os på at vore mange arrangementer skal være gratis eller stort set gratis at deltage i. Vi har begrænsede indtægter fra salg af bøger, foredrag og artikler, men vor fortsatte indsats kræver finansiel støtte fra personer, der deler vort syn på, hvordan det bedst sikres, at Danmark vedbliver med at være et rigt og velfungerende land til glæde for ALLE danskere – og det også når vore ”børnebørns børn” bliver voksne.  

CEPOS analytikere arbejder fuldstændig uafhængigt af CEPOS donorer, som hverken har indflydelse på resultater eller på valg af metoder eller kilder.

CEPOS finansieres udelukkende af private midler, og vi modtager ingen offentlig støtte.

Ved at støtte CEPOS, støtter du arbejdet for:

  • Mere personlig frihed og mere personligt ansvar.
  • Mindre statslig indblanding i borgernes liv.
  • Lavere skat.
  • Et mere konkurrencedygtigt samfund.