HVORFOR STØTTE CEPOS?

CEPOS er Danmarks eneste borgerlig-liberale tænketank. Vi arbejder for at fremme individets frihed, for det private initiativ, for lavere SKAT og for en begrænset statsmagt. Vi forærer vore analyser og forskningsarbejde gratis til medier og beslutningstagere, og bestræber os på, at vores mange arrangementer er gratis at deltage i. Vi har begrænsede indtægter fra salg af bøger, foredrag og artikler.
CEPOS’ fortsatte indsats kræver finansiel støtte fra private og virksomheder, der deler vort syn på, hvordan det sikres, at Danmark vedbliver med at være et rigt land med et velfungerende samfund til gavn for ALLE danskere og til glæde for kommende generationer.  

Hvad går støtten til? 

CEPOS’ analytikere arbejder uafhængigt af vores donorer, som hverken har indflydelse på resultater eller valg af metoder eller kilder. CEPOS finansieres udelukkende af private midler, og modtager ingen offentlig støtte.

Støt CEPOS som privatperson her.

Ved at donere til CEPOS støtter du eller din virksomhed arbejdet for:

  • Mere personlig frihed og mere personligt ansvar
  • Mindre statslig indblanding i borgernes liv
  • Lavere skat
  • Et mere konkurrencedygtigt samfund

Støt CEPOS som virksomhed lige her.