STØT CEPOS SOM PRIVATPERSON

En personlig donation er en støtte til CEPOS’ mission og arbejde for mere frihed, for ansvar, for det private initiativ og for en begrænset statsmagt. Vi arbejder for ”Et friere og rigere Danmark” og derfor har vi brug for din støtte. Du kan støtte med et enkeltbidrag eller med et fast månedligt bidrag, og alle bidrag er fradragsberettigede. CEPOS sørger for indberetning til SKAT, hvis du indtaster dit CPR-nummer.