Danmark har det 5. højeste offentlige forbrug blandt OECD-landene

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I Danmark udgør det offentlige forbrug 24,1 pct. af BNP i 2019. Det er det femtehøjeste blandt alle 38 OECD-lande, kun overgået af Sverige, Holland, Island og Norge jf. figuren. I Tyskland udgør det offentlige forbrug 20,3 pct. af BNP.

Det offentlige forbrug dækker primært lønudgifter til offentligt ansatte samt udgifter til offentligt varekøb, fx kontorudstyr og rengøring. Derimod er indkomstoverførsler (fx folkepension, SU og kontanthjælp) ikke en del af det offentlige forbrug.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk