Beskæftigelsesgraden var omtrent på det historiske gennemsnit i 2019

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Andelen af de 16-66 årige som er i beskæftigelse (beskæftigelsesgraden) er i 2019 på 73,6 pct., jf. figuren. Det svarer omtrent til det historiske gennemsnit for perioden 1980-2019 på 72,6 pct.  

Udviklingen er sket til trods for, at der er gennemført en lang række arbejdsmarkedsreformer, herunder en gradvis nedsættelse af dagpengeperioden til 2 år samt reformer af efterløn og kontanthjælp. Der er solid evidens for de positive effekter af reformerneSe fx vismandsrapporten fra efteråret 2017.  , men der er altså ikke tale om, at reformerne har presset en historisk stor del af danskerne ud i beskæftigelse.  

Ser man på de 30-59 årige, hvor de fleste har færdiggjort deres uddannelse og ikke har trukket sig tilbage, er beskæftigelsesgraden også omtrent på det historiske gennemsnit i 2019 

Fodnoter