Indkomstfremgang for alle indkomstlag siden 2007 – når man ser bort fra studerende

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ser man bort fra studerende, har der været positiv indkomstfremgang for alle indkomstlag (grå søjler) – størst fremgang i toppen, men fremgang for alle. Grænsen for at tilhøre de laveste indkomster (1. decil) ændres fra en nedgang på 2 pct. til en fremgang på 4 pct.

Resultatet om indkomstfremgang for alle (uden studerende) er robust overfor alternative opgørelser. Læs mere herom i Fordelingspolitisk Redegørelse 2019.

I denne type analyse skal man være opmærksom på, at man ikke følger den samme konkrete person over tid. Derimod ser man hvert år på dem, der er i f.eks. 1. decil. Der tages dermed IKKE hensyn til, at der er en stor grad af mobilitet ud af 1. decil hvert år (eksempelvis fordi kontanthjælpsmodtagere kommer i job). Følger man den samme person over tid, så ser man, at dem med lavest indkomst (f.eks. i 1. decil) i startåret har større indkomstfremgang end dem med højest indkomst (f.eks. i 10. decil) i startåret.

Danmarks Statistik har fundet et fald i de laveste indkomster de seneste 10 år (fra 2007-2017, målt på decilgrænserneRangeres befolkningen efter indkomst og opdeles i 10 lige store grupper, kaldes den laveste indkomstgruppe 1. decil, mens gruppen med de højeste indkomster kaldes 10. decil. Decilgrænserne er den indkomstgrænse, der adskiller 2 deciler. ). Det fremgik desuden af udgivelsen, at de øvrige indkomstgrupper har haft en indkomstfremgangDanmarks Statistiks udgivelse kan findes her .

Der er imidlertid kommet 124.000 flere SU-modtagere i perioden 2007-2017. Det er unge mennesker, som senere i livet typisk kan se frem til høje indkomster. Studerende medregnes ikke i opgørelser over lavindkomst og fattigdom. Ser man bort fra studerende, har der som nævnt været indkomstfremgang for alle indkomstlag siden 2007, jf. figuren.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør