Hvem har indkomster under fattigdomsgrænsen?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ud fra Thorning-regeringens definition af relativ fattigdom var der i 2016 55.800 relativt fattige personer i Danmark, svarende til 1,0 pct. af befolkningen.

Den største gruppe af relativt fattige er kontanthjælpsmodtagere med 19.200 personer, svarende til at 9,7 pct. af kontanthjælpsmodtagerne er relativt fattige (og dermed at 9 ud af 10 kontanthjælpsmodtagere ikke er under Thornings fattigdomsgrænse), jf. tabellen. Derudover er bl.a. selvstændige og dagpengemodtagere også overrepræsenterede blandt de relativt fattige, idet ca. 2 pct. af disse grupper er relativt fattige, hvilket er dobbelt så højt som for hele befolkningen (1,0 pct.)

Blandt folke- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere er der meget få relativt fattige (mellem 0,0 og 0,4 pct.). Det skal ses i lyset af, at disse ydelser generelt ligger over fattigdomsgrænsen.

For at modtage fuld folkepension i 2017, skal man have opholdt sig i Danmark i mindst 40 år i alderen 15-65 år. Ser man nærmere på de 3.400 folkepensionister under den relative fattigdomsgrænse, har 75 pct. af dem ikke opholdt sig i Danmark i 40 år og modtager derfor ikke fuld folkepension. Dette skal ses i lyset af, at 70 pct. af folkepensionisterne under den relative fattigdomsgrænse er indvandrere.

For at være defineret som relativt fattig, skal man 3 år i træk have: indkomst under 50 pct. af medianen, nettoformue på under 100.000 kr. samt ikke være studerende.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør