Hvem har indkomster under fattigdomsgrænsen?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ud fra Thorning-regeringens definition af relativ fattigdom var der i 2018 65.900 relativt fattige personer i Danmark, svarende til 1,1 pct. af befolkningen.

Den største gruppe af relativt fattige er kontanthjælpsmodtagere med 22.300 personer, svarende til at 11,5 pct. af kontanthjælpsmodtagerne er relativt fattige (og dermed at 9 ud af 10 kontanthjælpsmodtagere ikke er under Thornings fattigdomsgrænse), jf. tabellen. Derudover er bl.a. selvstændige og dagpengemodtagere også overrepræsenterede blandt de relativt fattige, idet hhv. 2 pct. og 2,7 pct. af disse grupper er relativt fattige, hvilket er omtrent dobbelt så højt som for hele befolkningen (1,1 pct.).

Blandt folke- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere er der meget få relativt fattige (mellem 0,0 og 0,4 pct.). Det skal ses i lyset af, at disse ydelser generelt ligger over fattigdomsgrænsen.

For at modtage fuld folkepension i 2018, skal man have opholdt sig i Danmark i mindst 40 år i alderen 15-65 år. Ser man nærmere på de 2.800 folkepensionister under den relative fattigdomsgrænse, har 70 pct. af dem ikke opholdt sig i Danmark i 40 år og modtager derfor ikke fuld folkepension. Dette skal ses i lyset af, at 2 ud af 3 folkepensionisterne under den relative fattigdomsgrænse er indvandrere.

For at være defineret som relativt fattig, skal man 3 år i træk have: indkomst under 50 pct. af medianen, nettoformue på under 100.000 kr. samt ikke være studerende.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk