Andelen af voksne på overførselsindkomst er fordoblet – fra 23 pct. i 1970 til 46 pct. i 2018

Type: ABCepos
Table of contents×

I 1970 udgjorde andelen af voksne på overførselsindkomst 23 pct. af den voksne befolkning over 18 år. Andelen er løbende vokset, og er i 2018 på 46 pct., eller dobbelt så stor en andel som i 1970, jf. figuren.

Stigning skal særligt tilskrives, at andelen af folkepensionister er steget betydeligt i perioden. Folkepensionisterne udgør i dag 25 pct. af den voksne befolkning, mod 16 pct. i 1970, jf. tabellen nedenfor. SU-modtagerne er vokset til at udgøre 7,1 pct. og er dermed den næststørste gruppe af overførselsmodtagere i 2018.

Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere udgør 4,1 pct. af den voksne befolkning, mens personer på førtidspension tilsvarende udgør 4,3 pct. Andelen af de to grupper er i perioden vokset med hhv. 2,4 og 0,5 pct. point siden 1970. Omvendt er andelen af efterlønsmodtagere generelt uændret set ift. 1979, hvor efterlønnen blev indført. Efterløn blev indført i 1979 og udgør i dag på 1,1 pct. af den voksne befolkning.

Målt i antal personer, er antallet af overførselsmodtagere vokset fra 800.000 i 1970 til 2,1 mio. i 2018.

Fodnoter