Centerråd

 

Centerrådet består af 72 medlemmer og udgør den højeste myndighed i CEPOS.

Centerrådets medlemmer udnævnes af CEPOS’ bestyrelse, og sammensættes af ledere og andre erhvervsaktive fra erhvervslivet og samfundsforskere, andre intellektuelle og opinionsdannere.

Medlemmer af Centerråd